VII Otickie Święto Kapusty – Otice 16.09.2017

3082

W dniach 16-17 września 2017 roku 45 mieszkańców Borek Wielkich udało się do Otic, by uczestniczyć w corocznym Święcie Kapusty. Wyjazd odbył się w ramach projektu „Żyjemy wspólnie”. współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz ze środków budżetu państwa „Przekraczamy granice” .Podczas uroczystości medal za współpracę otrzymał radny Gminy Olesno pan Marek Leśniak, a list gratulacyjny zastępca Burmistrza Olesna pan Jerzy Chęciński.
Podczas Festynu dwukrotnie koncertowała Borecka Orkiestra Dęta. Kwartet w składzie: Ania Brodacka, Karolina Witek, Karmen Gallus i Julia Witek za swój występ otrzymał gromkie brawa i kwiaty. Uczniowie klasy VII PSP w Borkach Wielkich z wychowawczynią p. Lidią Gorzołka i Dyrektor Szkoły p. Anną Meryk mieli okazję spotkać się z Dyrektor Szkoły          w Oticach, p. Soňą Koběrská i zwiedzić budynek szkoły. Wieczorna zabawa zintegrowała wszystkich uczestników festynu, a borecki bigos wpisał się doskonale w konkurs „Kapusta łączy narody”.