„Wakacyjne Podróże” Boreckie dzieci zwiedzały Pszczynę

2704

Boreckie dzieci wzięły udział w jednodniowej wycieczce, w ramach projektu „Wakacyjne Podróże”, realizowanego przez Parafialny Zespół Caritas w Borkach Wielkich we współpracy z Publiczną Szkołą Podstawową w Borkach Wielkich i Stowarzyszeniem Rozwoju Wsi Borki Wielkie ze środków Wigilijnego Dzieła Pomocy Dzieciom Caritas Diecezji Opolskiej.
Dnia 02 sierpnia 2017 r. 45 uczestników wyjazdu i 4 opiekunów udało się do Pszczyny, by poznać:
• Muzeum Zamkowe w Pszczynie: zamek – dawną rezydencję magnacką, zbrojownię i park krajobrazowy
• Pokazową Zagrodę Żubra: udział w Lekcji Przyrodniczej „Tropem Żubra”
• Skansen – Zagrodę Wsi Pszczyńskiej
To była ciekawa lekcja historii i przyrody. Wspaniali przewodnicy przybliżyli dzieciom historię ziemi pszczyńskiej oraz wskazali ciekawostki z życia zwierząt. Wspaniałe wystawy               i ekspozycje pomogły poznać, zobaczyć, dotknąć, zrozumieć i doświadczyć. Wszyscy zadowoleni pełni nowych wrażeń wieczorem wrócili do domów.

Program wycieczki:
1. Zamek w Pszczynie – dawna rezydencja magnacka, która powstała w XI lub XII w., od tego czasu wielokrotnie przebudowywana. W średniowieczu bywała własnością książąt opolsko-raciborskich, książąt opawskich i książąt cieszyńskich. W latach 1548–1765 Zamek należał do śląskiego rodu Promnitzów, w latach 1765–1847 do książąt Anhalt-Köthen-Pless a od 1847 do książąt Hochberg von Pless z Książa. W latach 1870–1876 dokonali oni przebudowy zamku, na skutek której uzyskał on swój obecny kształt architektoniczny        w stylu neobarokowym. Zamek wraz z zabytkowym parkiem krajobrazowym w stylu angielskim o powierzchni 156 ha tworzy zespół pałacowo-parkowy. W 1946 zamieniony na muzeum, obecnie działające pod nazwą Muzeum Zamkowe w Pszczynie. W przeciwieństwie do wielu innych zamków i pałaców na Śląsku, zniszczonych na skutek działań II wojny światowej i bezpośrednio po niej, w Zamku w Pszczynie zachowało się oryginalne wyposażenie i meble, które sprawiają, że jest on obecnie jednym z najcenniejszych zabytków architektury rezydencjonalnej w Polsce.
2. Pokazowa Zagroda Żubra w Pszczynie. Udział w Lekcji Przyrodniczej „Tropem żubra”, która ma na celu przybliżenie dzieciom różnych wiadomości z zakresu edukacji przyrodniczej. Proponowany zakres zajęć obejmuje zwiedzanie Pokazowej Zagrody Żubrów z nauczycielem oraz
– spacer po zagrodzie
– obserwację zachowań zwierząt
– poznanie żubrzej rodziny oraz innych gatunków zwierząt
– zwiedzanie wystaw stałych oraz wystaw czasowych w budynku edukacyjnym
– oglądanie filmu o historii żubrów pszczyńskich
3. Skansen – Zagroda Wsi Pszczyńskiej w Pszczynie.
Wśród drzew Zabytkowego Parku Dworskiego znajduje się niewielkie muzeum na wolnym powietrzu, liczące czternaście obiektów budownictwa drewnianego ziemi pszczyńskiej, pochodzących głównie z XIX wieku. Jest tam między innymi: chata, kuźnia, młyn, spichlerz, pasieka.