Pierwszy Dzień Wiosny

3184

21 marca cała nasza społeczność szkolna powitała wiosnę.
Ten dzień wyglądał w naszej szkole inaczej niż pozostałe dni roku. Uczniowie przyszli do szkoły ubrani w wiosenne kolory i spędzili miło czas na wiosennej rywalizacji. Hasłem przewodnim tego dnia było: „Witamy wiosnę na sportowo”.
Uczniowie każdej klasy przygotowali i zaprezentowali na sali gimnastycznej piosenki             i wiersze związane z witaną porą roku. Po części artystycznej rozpoczęły się konkurencje sportowe przygotowane przez panią Ulę Rosicką.
Po sportowej zabawie uczniowie klasy VI „przejęli władzę” w szkole. Symboliczny klucz przekazany został przez Panią Dyrektor Annę Meryk nowej „Pani Dyrektor” – Annie Zug. Według nowego planu uczniowie klasy VI prowadzili zajęcia z młodszymi kolegami. Taki „Dzień Samorządności” jest już tradycją naszej szkoły. Po zakończonych zajęciach zadowoleni uczniowie przekazali „ klucz władzy” Dyrektor Szkoły Annie Meryk . W związku   z tym, że słoneczko ładnie zaświeciło, udaliśmy się z marzanną wykonaną przez klasę VI      i wiosennym gaikiem na spacer po najbliższej okolicy. Marzanna została zniszczona jako symbol odchodzącej zimy, a z gaikiem wróciliśmy do szkoły.
Podczas pierwszego dnia wiosny było wesoło, wszystkie buzie były uśmiechnięte.
Impreza wiosenna została przygotowana przez Samorząd Uczniowski pod opieką pani Małgorzaty Ligus i pani Barbary Włodarskiej.