Ferie w Borkach Wielkich – Zajęcia projektowe „Szkoły z Gminy Olesno na szóstkę”

2400

13 i 14 lutego 2017 r. – Zajęcia z nauk korzystania z nowoczesnych technologii.
Podczas zajęć uczniowie wykonali folder zachęcający do zwiedzania ciekawych miejsc. Przygotowali w arkuszu kalkulacyjnym kosztorys wycieczki do Krakowa. Poznali zasadę działania skanera, kopiowali zdjęcia, przygotowali kalendarze dla rodziców.

15 lutego 2017 r. – Zajęcia dydaktyczno – wyrównawcze z matematyki
Matematyka i podróże – uczniowie mieli okazję obliczać odległości pomiędzy danymi miejscami na mapie za pomocą ciekawych ćwiczeń interaktywnych. Gra „Szalone zakupy” pokazała uczniom praktyczne zastosowanie jednostek masy i długości oraz kształciła umiejętność obliczeń pieniężnych.

13 i 14.02.2017 r. – Zajęcia dydaktyczno – wyrównawcze z języka angielskiego w ramach projektu

„Edukacja w szkołach podstawowych Gminy Olesno na szóstkę! Realizacja zajęć dydaktyczno – wyrównawczych i koła poprzez podniesienie u uczniów kompetencji kluczowych w tym metodą eksperymentu, korzystania z technologii TIK oraz wsparcia uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi”.

Podczas ferii zimowych w dniach 13.02.2017 (poniedziałek) i 14.02.2017 (wtorek) w godzinach 9.00 – 12.15 odbywały się zajęcia dydaktyczno – wyrównawcze z języka angielskiego dla grupy II (klasa V) oraz grupy III (klasa VI)

W dniu 13.02.2017 r. klasa V pracowała ze słownikami, w tym również słownikami internetowymi, opisywała przedmioty, a 14.02.2017 r. dzieci wykonały projekt dotyczący Wielkiej Brytanii, ciekawostek i informacji ogólnych związanych z tym krajem.

W dniu 13.02.2017r. klasa VI wykonała ćwiczenia z użyciem dialogów dotyczących kupowania, zamawiania i opisywania przedmiotów. 14.02.2017 r. natomiast podobnie jak z klasą V wykonany został projekt wycieczki po Wielkiej Brytanii.

13 i 14.02.2017 r. – Zajęcia z przyrody. Uczniowie „odbyli” wędrówkę po wszystkich kontynentach poznając ich wyjątkowość i różnorodność. Poszerzeniu wiadomości służyły zastosowane środki dydaktyczne m.in. mapy, atlasy przyrodnicze, przewodniki, książki oraz gry i zabawy dydaktyczne.

16.02.2017 r. – „Dzień z dmuchawcem”
Dzieci korzystały z dmuchanej zjeżdżalni i jeździły konikami typu ponycycle. To czwartkowe przedpołudnie było bardzo aktywne.


22.02.2017 r. – Wycieczka do Zabrza wsparta finansowo przez Burmistrza Olesna. Dwoma autobusami dzieci wraz z opiekunami pojechały na jednodniową wycieczkę. W Teatrze Nowym w Zabrzu obejrzały wspaniałe, barwne przedstawienie pt. „ Plastusiowy pamiętnik”. Plastuś wszystkim się podobał, uczył dobrych manier i zachęcał do pomocy innym, a skoczne piosenki długo dźwięczały dzieciom w uszach.
W Muzeum Węgla Kamiennego w Zabrzu dzieci zeszły do kopalni. W sztolni Luiza poznały życie i pracę górnika. Młodsze dzieci wędrowały ścieżką edukacyjną w „Sferze kultury”. Starsze dzieci mogły się wykazać w „Sferze działania”. Wszystkie z czarnymi nosami i rękami „prosto z kopalni” zadowolone i uśmiechnięte wracały do domu.