Zjazd Dzieci przy Żłóbku Bożej Dzieciny

2716
W  niedzielę   15 stycznia 2017 w Kościele Parafialnym  oo. Franciszkanów w Borkach Wielkich  spotkały się DZIECI.
Tradycyjne spotkanie u stóp Bożej Dzieciny rozpoczął O.  Salezy, serdecznie witając zgromadzone dzieciaki. Tegoroczne Jasełka  pod tytułem  „Tak! On jest Królem”” przedstawili  uczniowie klas IV, V i VI  z Boreckiej Szkoły Podstawowej pod kierunkiem pani Lidii Gorzołka, według choreografii pani Urszuli Rosickiej, we współpracy z wychowawczyniami Małgorzatą Ligus i Barbarą Włodarską. Nad całością czuwała Dyrektor Szkoły Anna Meryk.   Jasełka przedstawiono śpiewająco. Krótkie teksty mówione wzbogacały liczne piosenki o tematyce bożonarodzeniowej i układy taneczne aniołów, śnieżynek, pasterzy i owieczek. Wszystkie utwory bardzo podobały się zebranym, zaś piosenkę finałową „Idą święta”  odśpiewano na bis.
Po Jasełkach ojciec Salezy powiedział krótkie kazanie, nawiązując do treści przekazanych  przez dzieci.   Potem było wspólne kolędowanie i  modlitwa za rodziców.   Po modlitewnym czuwaniu u żłóbka Bożej Dzieciny, wszystkie dzieci napełnione „radością  i pokojem”  oraz kapłańskim Błogosławieństwem wróciły do domów.