Barwy wolontariatu

2488
Uczniowie Publicznej Szkoły Podstawowej w Borkach Wielkich zgłoszeni zostali do konkursu „Barwy wolontariatu” organizowanego przez Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Opolu, Opolskie Centrum Demokracji Lokalnej FRDL, Opolskie Centrum Wspierania Inicjatyw Pozarządowych, Urząd Miasta Opola, Narodowe Centrum Polskiej Piosenki jako „Boreccy wolontariusze”.
Za pracę charytatywną w ramach projektów „Dzielimy się radością i uśmiechem” i  „Mój szkolny Kolega z Misji” otrzymali dyplom uznania.
Gala wolontariatu odbyła się 8 grudnia 2016 o godzinie 17:00  w Narodowym Centrum Polskiej Piosenki. „Boreckich wolontariuszy” na Gali Wolontariatu 2016 reprezentowały uczennice : Anna Zug, Ewelina Wieczorek, Izabela Stróżyk oraz pani Anna Meryk – dyrektor szkoły.
Galę poprowadził Szymon Hołownia, który podzielił się z wolontariuszami doświadczeniem w zakresie wspierania Misji w Afryce. Każdy wolontariusz otrzymał książkę pt. „Jak robić dobrze” autorstwa Szymona Hołowni.
Gala odbyła się pod patronatem Prezydenta Miasta Opola. Uroczystość to nie tylko uznanie dla wolontariuszy i ich charytatywnej działalności, ale przede wszystkim wspaniałe przeżycie, potęgujące radość z niesienia pomocy innym.